Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР

Техническая и справочная литература и учебные пособия по программным комплексам ЛИРА-САПР, САПФИР, МОНОМАХ и компьютерным технологиям проектирования строительных конструкций

Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР
   
Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР
Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР
Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР
Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР
Год выпуска
2018
Автор
М.С. Барабаш, М.М. Сорока, М.Г. Сур`янінов
ISBN
978-617-7046-48-5
Число страниц
248
Издательство
Екологія
Тип книги
Твердый переплет
Печатное издание

У монографії викладено практичні методи розрахунку нелінійних стрижневих систем. Розглянуто граничний стан рам і арок, конструктивно -нелінійні та генетично-нелінійні системи. Велика кількість прикладів розрахунків, виконаних у програмному комплексі ЛІРА-САПР 2018, сприяють більш глибокому засвоєнню матеріалу і можуть служити основою для подальшого використання представленого програмного комплексу.

Рекомендується для інженерів – будівельників, аспірантів, магістрів, студентів і викладачів будівельних вузів.

Содержание
ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
1.1. Шлях до комп’ютерних моделей. Ретроспектива. Можливий розвиток.
1.2. Нелінійні розрахунки, як основа врахування процесів зміни НДС на протязі життєвого циклу будівельних об’єктів.  
1.3. Особливості реалізації процесу конструкцій у нелінійній постановці в програмному комплексі ЛІРА-САПР.
1.4. Математичні методи розв'язків нелінійних завдань
1.4.1. Метод послідовних наближень (метод простих ітерацій).
1.4.2. Метод хорд (метод січних).
1.4.3. Метод Ньютона (метод дотичних).
1.4.4. Метод пружних розв'язків  
1.4.5. Метод покрокового навантаження  
ГЛАВА 2. РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ РАМ І АРОК
2.1. Основні положення та припущення  
2.2. Визначення граничного навантаження прямим методом.
Приклад 2.1. Розрахунок рами прямим методом  
2.3. Визначення граничного навантаження з використанням ПК ЛІРА-САПР.
Приклад 2.2. Розрахунок рами  
2.4. Визначення граничного навантаження на основі розв’язку задачі лінійного програмування  
Приклад 2.3. Розрахунок рами.
Приклад 2.4. Розрахунок рами.
Приклад 2.5. Розрахунок рами з неповним механізмом руйнування.
2.5. Граничний стан арок  
Приклад 2.6. Двошарнірна параболічна арка  
Приклад 2.7. Розрахунок арки у ПК ЛІРА-САПР  
Приклад 2.8. Безшарнірна параболічна арка.
Приклад 2.9. Двошарнірна кругова арка.
ГЛАВА 3. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ З КОНСТРУКТИВНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ
3.1. Основні положення.
3.2. Приклади розрахунку.
Приклад 3.1. Розрахунок консольної балки.
Приклад 3.2. Розрахунок балки у ПК ЛІРА-САПР.
Приклад 3.3. Розрахунок системи балок  
Приклад 3.4. Розрахунок рами  
Год выпуска
2018
Автор
М.С. Барабаш, М.М. Сорока, М.Г. Сур`янінов
ISBN
978-617-7046-48-5
Число страниц
248
Издательство
Екологія
Тип книги
Твердый переплет
 
Год выпуска
2013
Автор
Барабаш М.С., Медведенко Д.В., Палиенко О.И.
Новинка
 
Год выпуска
2019
Автор
Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А.
 
Год выпуска
2006
Автор
Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С., Гензерский Ю.В.
 
Год выпуска
2007
Автор
Городецкий А.С., Евзеров И.Д.