Помогите, не считает по американским нормам IBC-2000, как правильно задать углы и параметры

[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABBkAAAFGCAYAAAAvn0d3AAAgAElEQVR4Ae3dO5KsSZLd+eQwC8EqmuqVYBPNjIBBcwCHJaB3ASYpMGgSIkWM9Kuqn4XpYTAyaAYyIhMjVpWn8qSmfQ+P63HzRsTPRT4xNdWjaub/0JvprhU367sXLwQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQOAJBL57Qg0lEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgRdDBk2AAAIIIIAAAggggAACCCCAAAJPIWDI8BSMiiCAAAIIIIAAAggggAACCCCAgCGDHkAAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgacQMGR4CkZFEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEDAkEEPIIAAAggggAACCCCAAAIIIIDAUwgYMjwFoyIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIGDIoAcQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQOApBAwZnoJREQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQM

Страницы: 1
RSS
Помогите, не считает по американским нормам IBC-2000, как правильно задать углы и параметры, не считает по IBC-2000 помогите правильно задать углы и параметры
 
 
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)